Cos de cumparaturi
nici un produs

MEGA TOMBOLA #Happy10GN - Detalii si Regulament Oficial

0,00 RON
incl. TVA 19% excl. Costuri livrare

x Produsul nu se afla in stoc momentan

Ne cerem scuze, stocul la acest produs a fost momentan epuizat.

Pentru ca am implinit 10 ani de succes, dorim sa marcam aceasta ocazie si sa o celebram si alaturi de voi, #GetNailsCommunity.

Noi am deschis deja sampania, fiindca Aniversarea Get Nails incepe cu una dintre cele mai asteptate si grandioase suprize!
Facturile fiscale aferente comenzilor inregistrate in perioada 01 Septembrie - 30 Septembrie 2021* vor intra automat in MEGA TOMBOLA #Happy10GN, avand sansa de a castiga unul dintre cele 10 iPhone-uri 12 PRO MAX 256 GB GOLD, puse la bataie!

Extragerea va avea loc in 25 Octombrie 2021.

*Exceptie facand comenzile plasate in aceasta perioada si returnate ulterior, integral sau partial, din orice motiv.
Pentru termenii si conditiile complete ale campaniei si pentru participarea cu succes, se impune citirea Regulamentului Oficial MEGA TOMBOLA #Happy10GN, mai jos:

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “#Happy10GN”

 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei promotionale „#Happy10GN”, (denumita in continuare “Campania”) este TIGER NAILS S.R.L., (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Băneasa, nr. 30, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12613/2007, având CUI RO22031881.

Campania se adresează oricărei persoane fizice ce îndeplineşte condiţiile menţionate in acest Regulament, la pct. V (DREPTUL DE INSCRIERE) şi punctul 6.1. (Conditii privind inscrierea in Campanie) de mai jos, fiind denumită în continuare „Participant”.
 
 1. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI
2.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil online, in mod gratuit, oricarui participant, pe site-ul www.getnails.ro, pagina putand fi accesata de pe orice browser (desktop sau mobil).
2.3. Participanților la Campanie nu le este impusă in contrapartidă nicio cheltuiala directa sau indirecta, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piata cu modificarile și completarile ulterioare.
2.4. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si / sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si / sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta / intrerupe / prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe www.getnails.ro, cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.
2.6. De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata pe perioada campaniei la adresa de mail office@getnails.ro, intre orele 10.00 a.m. – 17:00 p.m., de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
 
 1. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI
3.1. Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.2. Campania se desfasoara in perioada 1 Septembrie 2021 – 30 Septembrie 2021.
 
 1. SECTIUNEA 4. OBIECTUL CAMPANIEI
4.1. In Campanie participa toate Facturile Fiscale aferente comenzilor înregistrate pe site-ul Organizatorului www.getnails.ro in perioada de Campanie, livrate participantului si pentru care participantul nu a solicitat returnarea totala sau parţiala pentru niciun motiv.

 
 1. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE
5.1. In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, care au implinit varsta minima de 18 ani la data inceperii Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
5.2.  Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
5.3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1.;
(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate in orice fel Organizatorului;
(iii) Angajati ai oricaror alte societati / entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

6. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1. Conditii privind inscrierea in Campanie

6.1.1. Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
b) Participantul trebuie sa inregistreze minim o comanda pe site-ul www.getnails.ro in perioada de Campanie, pe care sa nu o returneze total sau parţial pentru niciun motiv;
c) Inscrierea se va face automat, exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
d) Un participant care înregistrează mai multe Comenzi in perioada Campaniei va fi inscris în Campanie pentru un numar echivalent cu numărul Comenzilor înregistrate in Campanie;
e) Comenzile valide vor fi incluse intr-o tragere la sorți, fiecare Factură Fiscală aferentă fiecărei Comenzi participând automat la tragerea la sorti ce se va desfasura dupa incheierea Campaniei, în data de 25.10.2021;
f) Castigatorii, titulari ai Facturilor Fiscale extrase câştigătoare în urma tragerii la sorţi, prin intermediul unui algoritm electronic de tip random, vor fi contactati de reprezentații Organizatorului pentru validarea participarii la aceasta Campanie si obtinerea acordului pentru primirea premiului corespunzator si vor fi anuntati pe site-ul www.getnails.ro precum şi pe canalele Organizatorului de Facebook şi Instagram.
g) Castigatorii vor trebui sa ofere date de identificare valide pentru a putea intra in posesia premiului.

 
 1. SECTIUNEA 7. CONDITII DE VALIDARE A INSCRIERILOR IN CAMPANIA PROMOTIONALA
7.1. Pentru ca o inscriere a unui participant sa fie validată în Campanie, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • Participantul sa indeplineasca conditiile de participare de la Sectiunea 5;
 • Participantul sa inregistreze minim o comanda pe site-ul www.getnails.ro pe care sa nu o returneze total sau partial pentru niciun motiv;
 • Participantul să păstreze dovada achiziţiei (Factura Fiscala);
 • Achiziţia să fie realizată in perioada Campaniei;
 • In cazul existentei unei suspiciuni de fraudare a Campaniei promotionale, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere informatii suplimentare despre achizitie (se pot cere etichetele cu codurile produselor, factura, alte elemente care sa ateste achizitionarea produselor, etc.).
 
 1. SECTIUNEA 8. PREMIILE CAMPANIEI
8.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate 10 premii identice, fiecare din ele constand intr-un dispozitiv mobil de tip Iphone 12 Pro Max 256 GB.
Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI,
TVA inclus
1  Iphone 12 Pro Max 256GB  10  6.590,00  65.900,00
TOTAL VALOARE PREMII 65.900,00
 


8.2. Valoarea totala a premiilor este de 65.900,00 lei, TVA inclus.

8.3. Specificatiile premiilor:
IPHONE 12 PRO MAX 256 GB

8.4. Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

 
 1. SECTIUNEA 9. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ALOCAREA PREMIILOR
9.1. Tragere la sorti
Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei va avea loc la data de 25.10.2021 si presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta, in baza numarului de ordine a acestora, zece Facturi Fiscale castigatoare, corespondente la zece Comenzi inregistrate in baza de date ce contine inscrierile valide in Campanie. Unui participant nu i se va putea aloca mai mult de un premiu, indiferent de numărul Facturilor Fiscale înscrise automat în Campanie in numele sau.
10. SECTIUNEA 10. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR10.1. Ulterior desemnarii Castigatorilor acestia vor fi instiintati de castig telefonic si prin intermediul unui e-mail transmis la adresa folosita in contul de client din care s-a inregistrat comanda aferenta Facturii Fiscale desemnate castigatoare, dar si prin publicarea listei Castigatorilor pe site-ul www.getnails.ro si pe conturile oficiale de Facebook si Instagram ale Organizatorului. Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

10.2. Participantii care au fost desemnati Castigatori vor fi contactati atat prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie (numarul folosit la achizitionarea produselor), in intervalul orar 10:00 – 18:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare diferite de la data desemnarii Castigatorilor, cat si prin email transmis la adresa folosita in contul de client din care s-a inregistrat comanda aferenta Facturii Fiscale desemnate castigatoare; numarul de telefon utilizat si adresa de email servesc pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat telefonic sau nu raspunde la e-mail, dupa cele 3 zile lucratoare premiul se va invalida.

10.3. Pentru a putea fi validat in calitate de Castigator, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice si in momentul transmiterii email-ului informaţiile apreciate de Organizator ca fiind necesare confimării identităţii sale.
În cadrul apelului si a corespondenţei electronice, Participantului i se va solicita să comunice în scris, prin e-mail, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, copia CI/BI, dovada achiziţionării produselor (factură fiscală câştigătoare) şi o adresă de livrare a premiului, obligatoriu pe teritoriul României sau al altui stat membru UE.
Solicitarea datelor privind actul de identitate (CI/BI) se va realiza in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Codul Fiscal, mai precis de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (intrucat fiecare dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii depaseste pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).
Transmiterea documentelor necesare validării se realizeaza doar prin trimiterea lor la adresa de e-mail office@getnails.ro, de pe adresa de e-mail utilizată de Castigator la crearea contului de client pe site-ul www.getnails.ro şi la înregistrarea Comenzii aferente Facturii Fiscale câştigătoare.
Daca Participantul nu trimite documentele solicitate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul contactării, premiul va fi invalidat.

10.4. Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) în termen de 5 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

10.5. Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduc la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nici o despagubire din partea Organizatorului.

10.6. Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va invalida premiul respectiv.

10.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile dacă Participantii desemnati Câştigători nu îndeplinesc condiţiile de validare sau în cazul in care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.

10.8. Anuntarea Castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.getnails.ro precum si pe conturile oficiale de Facebook si Instagram ale Organizatorului in termen de aproximativ 15 zile de la data validarii acestora. In cazul in care un participant nu este valid, acesta va fi sters din lista Castigatorilor.

10.9. Premiile vor fi expediate Castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier, ulterior incheierii procesului de validare a Castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data validarii lor.

10.10. Premiile vor fi predate către Câştigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de Câştigători. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului Castigatorului de a intra in posesia premiului.

10.11. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre Castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

10.12. Participantii Castigatori consimt ca numele lor și Premiul acordat sa fie făcute publice în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).


11. SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate Castigatorilor in conformitate cu prevederile din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a Castigatorilor.

11.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea accesului la Internet pentru completarea procesului de inscriere in Campanie, etc.) sau a celor mentionate in prezentul Regulament.


12. SECTIUNEA 12. LIMITAREA RASPUNDERII

12.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

12.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

12.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 1. Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii si/sau validarii Castigatorului sau inmanarii premiului;
 2. Imposibilitatea Castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 3. Cazurile in care Castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 4. Situatiile in care numarul de telefon sau adresa de e-mail cu care a fost realizata inscrierea nu pot fi identificate sau dupa caz apelate (nu apartin Participantului, sunt incorecte, sunt incomplete, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, adresa incorecta, etc.) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 5. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre Castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii, cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 7. Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre Castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre Castigator.
12.4. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.


13. SECTIUNEA 13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

14. SECTIUNEA 14. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA
14.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
14.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.


15. SECTIUNEA 15. CONTESTATII SI LITIGII
15.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin e-mail office@getnails.ro pana la data de 15.10.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nici o contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 10 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata.
15.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente. 
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “#Happy10GN”
(“Campania”)
- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -
 
 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:
TIGER NAILS S.R.L. societate cu raspundere limitata de nationalitate romana, cu sediul social in Romania, Bucuresti, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Băneasa, nr. 30, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12613/2007, având CUI RO22031881 (denumita in continuare "Operatorul"),
TIGER NAILS S.R.L., persoana de contact, în calitate de DPO (responsabil cu protecția datelor): Av. Adela Nuta, Telefon: 0766753560, email: adela.nuta@jantea-law.ro, Adresă de corespondență: București, str. Transilvaniei nr. 9, sector 1, cod 010796.

 
 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru Participanti:
 • Nume si prenume
 • Telefon
 • Email
 • Judet/Sector
 • Localitate
 • Adresa
Pentru Castigatori:
 • Datele din CI/BI
 • Adresa de livrare
 • Semnatura (pe procesul verbal de predare-primire premiu)
*CI-ul se va solicita in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal mai precis de completarea declaratiei 205 – Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiarii de venit (in cazul premiilor care depasesc pragul valoric de 600 RON impus de Codul Fiscal).

 
 1. Scopurile prelucrarii
Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:
 1. organizarii si desfasurarii Concursului, cuprinzand si publicarea datelor Castigatorilor, conform informatiilor incluse in Regulament;
 2. desemnarii, contactarii si validarii Castigatorilor;
 3. atribuirii si expedierii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;
 4. Temeiurile juridice ale prelucrarii
Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului Oficial al Campaniei “#Happy10GN”, precum și în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce revin Operatorului (in cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale ale Operatorului”).
 
 1. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite persoanelor imputernicite de Operator, partenerilor acestuia, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare sau de contractele incheiate.

 
 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc achizitia produsului.
Datele cu caracter personal ale Castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge / distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand, daca este cazul si Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
 1. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
vii) dreptul la portabilitate a datelor;
viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa de email office@getnails.ro sau prin contactarea DPO (responsabil cu protecția datelor): Av. Adela Nuta, Telefon: 0766753560, email: adela.nuta@jantea-law.ro, Adresă de corespondență: București, str. Transilvaniei nr. 9, sector 1, cod 010796.


 
 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor
Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse / distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului
In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge / distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.
 1. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul Campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, Participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfasurarii Campaniei si ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.
Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.____________________________________

#GetNailsOfficial #Happy10GN #SpecialSeptemberGN #GetNailsAnniversary